Chúng tôi kết hôn đã được 4 tháng. Cả hai còn khá trẻ, sung sức và nhiều ham muốn. Lúc mới yêu chúng tôi cũng không nghĩ có thể sẽ "yêu " mãnh liệt đến như vậy.