3 lựa chọn

Gốc
Một nhà kinh doanh quảng cáo cho khách hàng:

- Chúng tôi có 3 loại dịch vụ mua hàng để quý khách lựa chọn: loại rẻ, loại nhanh chóng và loại có chất lượng. Quý khách có thể được hưởng 2 trong 3 tiêu chí nói trên cho một lần phục vụ: nhanh chóng và có chất lượng: thì không rẻ; có chất lượng và rẻ: thì không nhanh chóng; nhanh chóng và rẻ: thì không có chất lượng.

Đỗ Hoàng (st)

Tin nóng

Tin mới