Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

3 mâu thuẫn chính trên thị trường ngoại tệ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng chỉ đạo cần có biện pháp để các ngân hàng thương mại tiếp tục mua ngoại tệ của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=46936