3 tháng đầu năm: Quần chúng trực tiếp bắt quả tang 196 vụ, 259 đối...

Gốc
(CATP) Thực hiện chỉ đạo của CATP về công tác đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, 3 tháng đầu năm CA các quận huyện, phường xã đã chủ động phối hợp tổ chức 12.780 cuộc họp, tọa đàm ở khu dân cư,...

Tin nóng

Tin mới