Hai thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái bổ nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định số 312/QĐ-TTg và Quyết định số 313/QĐ-TTg ký ngày 26/2/2016, bổ nhiệm có thời hạn 2 Thứ trưởng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Minh Hồng, ông Nguyễn Thành Hưng.

3 Thu truong duoc Thu tuong tai bo nhiem - Anh 1

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Hồng Minh vừa được tái bổ nhiệm.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại hai Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Minh Hồng và ông Nguyễn Thành Hưng.

Ông Nguyễn Minh Hồng sinh tháng 11/1958 tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Minh Hồng từng được đào tạo nghiên cứu sinh tại Pháp trước khi về công tác trong ngành Bưu điện, đã kinh qua một số chức danh như Vụ phó và Vụ trưởng Vụ Chính sách Bưu chính.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin; Điện tử; Các đề án về công nghệ thông tin; Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông…

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng sinh tháng 8/1960 tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông Hưng được giao phụ trách các lĩnh vực: Bưu chính và chuyển phát; Pháp chế; Khoa học và công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Hội nhập kinh tế quốc tế; Tiêu chuẩn chất lượng…

Tại Bộ Ngoại giao, Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Hoài Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sinh năm 1961 tại Hà Nội. Ông Lê Hoài Trung tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam) năm 1982, có trình độ tiến sỹ luật và thạc sỹ quốc tế ngành ngoại giao. Ông là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương.

3 Thu truong duoc Thu tuong tai bo nhiem - Anh 2

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Ông Trung từng là Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (2011 - 2014).

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Trần Xuân Hà.

M.K