3 triệu phương tiện dán thẻ, 90 trạm đã lắp đặt làn thu phí không dừng

Theo Bộ GTVT, đến nay, trên cả nước đã có 90 trạm đã được lắp đặt 100% làn thu phí không dừng và hơn 3 triệu phương tiện dán thẻ tham gia dịch vụ, chiếm hơn 65% tổng số phương tiện trên toàn quốc.

ANTĐ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/3-trieu-phuong-tien-dan-the-90-tram-da-lap-dat-lan-thu-phi-khong-dung-post509201.antd