Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

3 tỷ đồng giúp thanh niên Hà Nội lập nghiệp

Quỹ SHB hỗ trợ thanh niên lập nghiệp do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) liên kết thực hiện công bố sẵn sàng cung ứng ban đầu 3 tỷ đồng giúp thanh niên Hà Nội tham gia phát triển kinh tế.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222214/Default.aspx