Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

30,79% trường tiểu học cả nước đạt chuẩn quốc gia

Gốc

Hanoinet - Phấn đấu để có tỷ lệ học sinh xếp loại học lực môn loại Yếu (đối với những môn đánh giá bằng điểm số) và loại Chưa hoàn thành (đối với những môn đánh giá bằng nhận xét) không quá 5%.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=78317