Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

30 năm Bảo tàng TP Hồ Chí Minh

Gốc

ND - Sáng 23-9, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (1978 - 2008). Những năm qua, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh không ngừng phấn đấu từng bước vươn lên phát triển về đội ngũ cán bộ cũng như nội dung hoạt động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131504&sub=134&top=43