Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

30% số đơn, thư khiếu nại, tố cáo về đất đai ở Quảng Trị đúng sự thật

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Qua giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tập thể và cá nhân có liên quan đến đất đai ở Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị cho thấy, chỉ có 30% số đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng sự thật, còn lại 70% có đúng có sai, và không đúng sự thật.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134865&sub=67&top=40