Về nội dung tố cáo BTC đã gạ tình, gạ tiền lấy giải của hai thí sinh Phan Như Thảo và Ngọc Phượng, đoàn kiểm tra chuyển hồ sơ cho cơ quan công an làm rõ