Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) hiện đã có 31 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận virus Zika xâm nhập hoặc lưu hành.

31 nuoc bung phat virus Zika gay benh dau nho o tre so sinh - Anh 1

Dưới đây là danh sách 31 quốc gia đã xuất hiện virus gây bệnh teo đầu cho trẻ con và bản đồ ghi nhận sự lây lan của Zika trên thế giới, theo eCDC.

STT

Tên quốc gia

Vùng ảnh hưởng trong vòng 2 tháng qua

Ghi nhận trong 9 tháng qua

1 Barbados Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
2 Bolivia Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
3 Brazil Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
4 Cabo Verde Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
5 Colombia Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
6 Curacao Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
7 Dominican Republic Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
8 Ecuador Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
9 El Salvador Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
10 French Guiana Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
11 Guadeloupe (France) Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
12 Guatemala Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
13 Guyana Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
14 Haiti Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
15 Honduras Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
16 Martinique (France) Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
17 Mexico Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
18 Nicaragua Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
19 Panama Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
20 Paraguay Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
21 Puerto Rico Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
22 Saint Martin (France) Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
23 Suriname Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
24 Thailand Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
25 Venezuela Có sự gia tăng lan truyền virus Có ghi nhận
26 Virgin island (US) Lây lan rải rác trong thời gian gần đây Có ghi nhận
27 Fiji Không ghi nhận Có ghi nhận
28 Maldives Không ghi nhận Có ghi nhận
29 New Caledonia (France) Không ghi nhận Có ghi nhận
30 Samoa Không ghi nhận Có ghi nhận
31 Solomon Islands Không ghi nhận Có ghi nhận

Bản đồ các quốc gia có sự lây lan virus Zika:

31 nuoc bung phat virus Zika gay benh dau nho o tre so sinh - Anh 2

Bản đồ đánh dâúcác quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan virus Zika trong vòng 2 tháng qua.

31 nuoc bung phat virus Zika gay benh dau nho o tre so sinh - Anh 3

Bản đồ đánh dâúcác quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan virus Zika trong vòng 2 tháng qua.