32 học sinh Việt giành giải Toán quốc tế WMI 2019

Gốc
32 học sinh Việt Nam vừa dự thi và đoạt giải tại cuộc thi Toán quốc tế WMI 2019 ở Nhật Bản, trong đó có 3 giải kim cương.

32 học sinh Việt giành giải Toán quốc tế WMI 2019

32 học sinh Việt Nam vừa dự thi và đoạt giải tại cuộc thi Toán quốc tế WMI 2019 ở Nhật Bản, trong đó có 3 giải kim cương.

Theo vnews