33.000 tỷ đồng để xây dựng đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài

Gốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành một số quyết định về cơ chế chính sách đầu tư đặc thù để xây dựng, phát triển đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài) là tuyến kết nối giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội và cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

TP Hà Nội ước tính nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng khung và giải phóng mặt bằng khoảng 33.000 tỷ đồng (vốn đầu tư hạ tầng khung khoảng 22.200 tỷ, vốn giải phóng mặt bằng 10.800 tỷ) đồng. Ngân sách của TP không có khả năng cân đối đáp ứng. Do đó, cần có các cơ chế đặc thù để thực hiện.

33.000 tỷ đồng để xây dựng đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài - Ảnh 1

Đầu tư xây dựng hạ tầng khung và giải phóng mặt bằng đô thị tuyến đường Võ Nguyên Giáp cần khoảng 33.000 tỷ đồng.

Theo các cơ chế mới được ban hành, Chính phủ giao UBND TP Hà Nội căn cứ quy hoạch đô thị, khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, kế hoạch phát triển đô thị và nhu cầu thực tế bố trí nhà ở xã hội theo dự án riêng trong ranh giới khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường, bảo đảm tỷ lệ diện tích theo quy định của pháp luật.

Về nguồn vốn giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, UBND TP Hà Nội xác định, huy động vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và tiến độ triển khai các dự án.Nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung được huy động từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, vốn ODA, vốn xã hội hóa theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội chủ động áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đối với từng dự án cụ thể, trong đó có hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, UBND TP Hà Nội phải đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm (kỹ thuật, tài chính và quản lý) để thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất. Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật. Hà Nội cũng được giao xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng tại thời điểm lựa chọn nhà đầu tư để làm căn cứ đề xuất, đàm phán.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp được xác định tại thời điểm quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp thấp hơn giá đất đã đàm phán thì Nhà đầu tư nộp theo giá đất đã đàm phán.

Căn cứ Khu vực phát triển đô thị được phê duyệt, UBND TP Hà Nội thực hiện thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm đối với các dự án phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị. Trường hợp Khu vực phát triển đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND TP Hà Nội lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển đô thị.

N.Y.

Tin nóng

Tin mới