Sáng 17.1, lễ giới thiệu các ấn phẩm về tình trạng thiếu dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em của Tạp chí y học Lancet đã được Viện  Dinh dưỡng tổ chức tại Hà Nội.