Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

35 nghìn lượt nông dân ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ba năm qua, Trung tâm Nghiên cứu khoa học nông vận (Hội Nông dân Việt Nam) và Trung tâm Tin học (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp nhiều tỉnh, thành Hội xây dựng 51 mô hình nông dân ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, phường.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113778&sub=72&top=41