(VietNamNet) - Ngày 18/1, Quỹ phát triển Nông nghiệp quốc tế cam kết cho Việt Nam vay 35 triệu USD giúp nông dân nâng cao năng lực tiếp thị, phát triển kinh doanh, đưa sản phẩm vào chuỗi cung cấp toàn cầu.