36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội (Kỳ 33)

Gốc
Trân trọng giới thiệu tiếp cuốn sách 36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội của PGS TS Cao Văn Liên do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2010.

Giải phóng thủ đô Hà Nội 10/10/1954 - Mốc son trong sự nghiệp cách mạng của Thủ đô và đất nước

KỲ 33

Sự kiện thứ 33: Hà Nội được giải phóng (10-10-1954).

Mùa thu 1954, những tên lính viễn chinh cuối cùng của Pháp rút khỏi Hà Nội sau 81 năm có mặt tại đây. Ngày 10-10-1954, Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào tiếp quản Thủ đô trong rừng cờ hoa hân hoan chào đón của nhân dân Hà Nội. Trong hòa bình, nhân dân Hà Nội đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cùng cả nước chi viện sức người, sức của cho miền Nam chống đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà.

PGS TS Cao Văn Liên

Nguồn Văn Hiến http://vanhien.vn/news/36-su-kien-tieu-bieu-cua-thang-long--ha-noi-ky-33-82622