Ngày 25-11, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức diễn đàn thực trạng và giải pháp phòng ngừa, ứng phó bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết một nghiên cứu công bố năm 2010 cho thấy 34% phụ nữ đã kết hôn cho biết họ đã từng bị chồng bạo hành thể xác hoặc tình dục, 58% phụ nữ chịu ít nhất một trong ba dạng bạo lực về thể xác, tình dục hoặc tinh thần ít nhất một lần trong đời.

Bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, khẳng định để chấm dứt sự im lặng trong bạo hành tình dục trước hết cần thiết lập các dịch vụ hỗ trợ chất lượng bao gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, an toàn, trợ giúp pháp lý và phải đảm bảo các dịch vụ này có thể dễ dàng tiếp cận được đối với các nạn nhân của bạo lực tình dục.

Bà Nguyễn Phương Thúy, Quyền Trưởng phòng Chính sách và chiến dịch ActionAid tại Việt Nam, cho rằng cần tăng cường nữ công an giải quyết các trường hợp bạo lực và cung cấp đường dây nóng để người dân tham gia phản ánh. Đồng thời, xây dựng và áp dụng quy trình chuẩn cho việc khai báo các hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công cộng...

VIẾT LONG