Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Theo đó, có 383 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn chức danh năm 2022 (34 giáo sư và 349 phó giáo sư ở 28 ngành/liên ngành). Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là Y học với 7 ứng viên. Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn PGS nhất là Kinh tế với 45 ứng viên và Hóa học - Công nghệ thực phẩm - 43 ứng viên.

Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: HĐGSNN

Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: HĐGSNN

Năm 2022, ngoại trừ ứng viên thuộc ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh không công khai thông tin, có 3 ứng viên giáo sư trẻ nhất đều sinh năm 1979 (43 tuổi).

Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Trước đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố kết quả phiên họp lần thứ X của Hội đồng về việc xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 cho các ứng viên đã được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua. Danh sách này gồm 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, được công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước và của các cơ sở giáo dục đại học, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình xét duyệt. Như vậy, toàn bộ danh sách ứng viên được công khai đều đủ điều kiện và được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước ký quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Danh sách chi tiết các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2022 tại đây: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-ung-vien-chuc-danh-gs-pgs-nam-2022-xet-tai-phien-hop-lan-thu-x-cua-hdgsnn-nhiem-ky-2018-2023-ngay-29-10-2022_716.

PV/HanoiTV

(Tổng hợp)