4.4, Vietinbank tổ chức đại hội cổ đông

Gốc
Theo thông tin được NHTMCP Công thương VN (Vietinbank) công bố ngày 25.3. Đại hội sẽ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2009 và định hướng 2010, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ 2009, đồng thời thông qua phương án tăng VĐL năm 2010 và phương án chia cổ tức 2009.

Theo báo cáo, lợi nhuận năm 2009 của Vietinbank đạt 3.373 tỉ đồng tăng 38,4% so với 2008), tỉ lệ trả cổ tức 6 tháng cuối năm đạt 6,83%. Tổng tài sản tính đến 31.12.2009 đạt 243.785 tỉ đồng (tăng 25,9% so với năm trước), vốn huy động đạt 220.591 tỉ đồng (tăng 26,1%), dư nợ cho vay đạt 163.170 tỉ đồng. Chất lượng nợ tốt, tỉ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,61%, thấp nhất trong hệ thống NHTM. Vietinbank cũng đã được xếp thứ hai trong top 20 Cty niêm yết hàng đầu VN do Hiệp hội Kinh doanh CK VN trao tặng. Năm 2010, Vietinbank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 292.500 tỉ đồng, nguồn vốn huy động đạt 265.000 tỉ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 204.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỉ đồng, duy trì tỉ lệ nợ xấu dưới 2,5%.

Tin nóng

Tin mới