Cam kết về sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực được các chuyên gia đánh giá là tác động trực tiếp và lớn nhất đến pháp luật Việt Nam.

4 cam ket ve phap luat Viet Nam chua tuan thu FTA la gi? - Anh 1

Ngày 1.3, tại Hà Nội, VCCI với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Rà soát Pháp luật Việt Nam với các Cam kết về Sở hữu trí tuệ trong EV-FTA nhằm lấy ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia cho Dự thảo Kết quả Rà soát mà VCCI đã thực hiện.

Kết quả rà soát của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, còn 4 cam kết mà pháp luật Việt Nam chưa tuân thủ về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EV-FTA). EVFTA là một trong hai Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới lớn nhất của Việt Nam, dự báo sẽ ảnh hưởng lớn tới thể chế pháp luật và kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Bốn cam kết mà pháp luật Việt Nam chưa tuân thủ, bao gồm: Quyền độc quyền công bố đến công chúng của người biểu diễn, nhà sản xuất các bản ghi âm, ghi hình; Quy trình và cách thức bảo hộ đối với 169 chỉ dẫn địa lý của EU liệt kê trong EV-FTA; Cam kết bù đắp thời hạn sáng chế dược phẩm cho những chậm trễ trong cấp phép lưu hành; và Nguyên tắc suy đoán về quyền của người có tên trên tác phẩm.