4 cơ quan Quân khu 5 sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019

Gốc
Chiều 19-6, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua 4 cơ quan Quân khu 5 (Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019.

Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Chiều 19-6, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua 4 cơ quan Quân khu 5 (Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Hà Huy Long - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đại diện cho Đơn vị Cụm trưởng chủ trì Hội nghị. Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Quân khu đến dự và chỉ đạo.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu thống nhất đánh giá:Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và triển khai toàn diện, sát với yêu cầu nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Hoạt động thi đua - khen thưởng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm đồng thời đề ra chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng trong công tác tham mưu đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các mặt hoạt động cho các đơn vị trong LLVT Quân khu. Công tác xây dựng nội bộ khối cơ quan Quân khu có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân của những khuyết điểm còn tồn tại, đồng thời xác định phương hướng công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng Cụm thi đua 4 cơ quan Quân khu 6 tháng cuối năm 2019.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP