4 đầu cầu và câu chuyện 9 năm

Gốc
Chính phủ ta đã "liệu cơm gắp mắm" thế nào trong 9 năm kháng chiến, người Pháp lý giải thất bại của họ ở Điện Biên Phủ thế nào qua những thước phim tư liệu "Điện Biên Phủ - báo cáo bí mật"...?

Tin nóng

Tin mới