Kiến nghị của Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam về giải pháp giúp các làng nghề vượt qua khó khăn...