Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

4 địa phương chưa giao hết vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện vẫn còn gần 41.000 tỷ đồng vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2022, chiếm trên 7% kế hoạch Thủ tướng chính phủ giao chưa được phân bổ chi tiết. Đồng thời, với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, hiện còn 4 địa phương chưa giao hết vốn.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, hiện còn gần 41.000 tỷ đồng vốn đầu tư chưa được phân bổ chi tiết, trong đó, vốn trong nước trên 40.595 tỷ đồng và vốn nước ngoài trên 388 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia), có 10 bộ và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ cao như: Ủy ban Dân tộc (97,59%); Bộ Công Thương (49,28%), Hội Nông dân Việt Nam (44,94%), tỉnh Bình Dương (42,86%), tỉnh Sơn La (36,13%), tỉnh Lai Châu (35,67%).

Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện kiểm soát các nguồn vốn ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Ảnh: H.T

Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện kiểm soát các nguồn vốn ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Ảnh: H.T

Nguyên nhân của việc chưa phân bổ chi tiết nguồn vốn này là do một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. Đồng thời, kế hoạch vốn năm 2022 mới được giao bổ sung theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ đang được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phân bổ.

Hiện còn 4 địa phương chưa giao hết kế hoạch nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (Yên Bái trên 26 tỷ đồng, Khánh Hòa trên 18,9 tỷ đồng, Ninh Thuận 40 tỷ đồng, Sóc Trăng trên 9 tỷ đồng).

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 49 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 5 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương là TP. Hồ Chí Minh còn trên 43%; Cần Thơ còn trên 12%; Bình Thuận còn trên 11%; Đồng Tháp còn trên 6% và Khánh Hòa còn trên 1%. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1; một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau.

Đối với vốn kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia, theo Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện việc phân bổ và giao dự toán thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 1/7/2022 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo, 52/52 địa phương đã giao kế hoạch vốn thực hiện cho các đơn vị trực thuộc, tuy nhiên hiện có 4 địa phương chưa giao hết kế hoạch nguồn vốn này (Yên Bái trên 26 tỷ đồng, Khánh Hòa trên 18,9 tỷ đồng, Ninh Thuận 40 tỷ đồng, Sóc Trăng trên 9 tỷ đồng).

An Nhi