(NDH) Đôi khi trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng, bạn sẽ được nghe những câu..."gieo hy vọng" của nhà tuyển dụng. Nhưng bạn đừng nên vội tin, bởi đôi khi, đó chỉ là những lời nói...lịch sự mà thôi!

"Chúng tôi sẽ lưu hồ sơ của bạn"

Câu này thường đi kèm trong các lá thư từ chối tuyển dụng. Khi đọc được điều này, các ứng cử viên thường kỳ vọng, nhà tuyển dụng sẽ lưu hồ sơ của họ lại và liên lạc với họ khi cần tuyển một vị trí mới.

Tuy nhiên, trên thực tế, thì nhà tuyển dụng lưu hồ sơ ứng viên chỉ bởi pháp luật yêu cầu họ giữ hồ sơ trong một khoảng thời gian nhất định trước khi hủy, rất ít công ty lục lại các hồ sơ cũ khi họ có nhu cầu tuyển dụng mới. Vì vậy, câu "chúng tôi sẽ lưu hồ sơ của bạn" chỉ có nghĩa "chúng tôi tuân thủ luật pháp" mà thôi.

"Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi có nhu cầu tuyển vị trí mới"

Nếu bạn là một người thực sự có khả năng và để lại ấn tượng mạnh trong buổi phỏng vấn, điều này có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, đây chỉ là một câu nói...lịch sự để kết thúc cuộc tuyển dụng.

"Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 2 tuần nữa"

Kết thúc cuộc nói chuyện, bạn thường được nghe nhà tuyển dụng hứa hẹn về thời gian họ đưa ra quyết định tuyển dụng. Tuy nhiên, thường thì ngay sau khi bạn bước ra khỏi phòng, họ đã có quyết định trong đầu. Do đó, khi nói câu này, ý của nhà tuyển dụng là "Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu chúng ta có thể bàn xa hơn, còn nếu không, có thể đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta".

"Chúng tôi thực sự ấn tượng với khả năng của bạn, tuy nhiên, chúng tôi đã tìm được ứng viên phù hợp"

Điều này có thể là sự thực, nhưng cũng có thể chỉ là một sự từ chối lịch sự nếu câu này được gửi đi trong tất cả các lá thư từ chối tuyển dụng của công ty.

Trần Thúy