4 định hướng thu hút vốn FDI

Gốc
Chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường là một trong những định hướng thu hút FDI của Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chính phủ vừa có “Báo cáo tình hình triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng” gửi tới các đại biểu Quốc hội, trong đó, đáng chú ý có nội dung Nghị quyết số 103/NQ-CP về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

Theo đó, 4 định hướng lớn trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được Chính phủ xác định.

Thứ nhất, chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường.

Thứ hai, cần ưu tiên tăng cường thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia; lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín đầu tư phát triển thị trường tài chính.

Thứ ba, cần chú ý đến các dự án đầu tư quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng ngành, địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với nhau và với các doanh nghiệp trong nước.

Thứ tư, thu hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực, đối tác phù hợp với từng vùng, từng ngành, phát huy lợi thế của từng địa phương thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế cũng là một trong những định hướng cơ bản được Chính phủ hướng tới.

Trong lúc nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ khó khăn, số doanh nghiệp vừa và nhỏ báo ngừng hoạt động vẫn gia tăng, thì FDI là khu vực mang lại nhiều điểm sáng cho nền kinh tế. Vì vậy, việc định hướng thu hút nhằm tận dụng tối đa hiệu quả kinh tế khu vực này là yếu tố quan trọng.

Theo số liệu mới công bố của Cục Đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), xuất khẩu khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 10 tháng đầu năm 2013 dự kiến đạt 72,085 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 66,76% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 66,141 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ 2012 và chiếm 61,26% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực khu vực này trong 10 tháng đầu năm 2013 đạt 61,990 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 57,31% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, tính chung trong 10 tháng đầu năm 2013, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,095 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu khoảng 187 triệu USD.

Tin nóng

Tin mới