Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

4 doanh nghiệp thủy sản sắp niêm yết cổ phiếu tại HoSE

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận về mặt nguyên tắc cho 1 doanh nghiệp thủy sản niêm yết cổ phiếu, đồng thời nhận đầy đủ hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu của 3 doanh nghiệp thủy sản khác.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218629/Default.aspx