Hanoinet - Tôi đã cuốc bộ lên gần đỉnh Pha Luông, để rồi phải nẫu lòng khi chứng kiến sự thật phũ phàng: rất nhiều người, từ trẻ con đến bà già, trưởng bản đều… nghiện.