Nhà thơ Quang Dũng, 60 năm trước, khi dạo chơi trên đỉnh Pha Luông đã xúc động thốt lên: “Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống/ Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi” trong bài thơ nổi tiếng "Tây tiến"... Địa danh Pha Luông in đậm trong tâm trí người Việt Nam từ 60 năm nay với những mái lều tranh bồng bềnh trong sương mờ. Nhưng ngày nay...