Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

4 nhà khoa học là ứng viên Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo đã nhận được 41 hồ sơ đề cử/ứng cử cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021.

Từ tháng 1-3/2021, các hồ sơ đăng ký đã được rà soát và đánh giá tại các hội đồng khoa học chuyên ngành.

Kết quả, các hội đồng khoa học đã đề cử 4 hồ sơ (bao gồm 2 giải thưởng chính và 2 giải thưởng trẻ) để tiếp tục đánh giá, xét chọn tại Hội đồng giải thưởng.

Đề cử Giải thưởng chính:

1. PGS.TS Ngô Đức Thành (Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “Performance evaluation of RegCM4 in simulating extreme rainfall and temperature indices over the CORDEX‐Southeast Asia region” trên tạp chí International Journal of Climatology, thuộc ngành Các Khoa học Trái đất và Môi trường.

2. TS Đỗ Hữu Hoàng (Viện Hải dương học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “Dietary β-glucan improved growth performance, Vibrio counts, haematological parameters and stress resistance of pompano fish” trên tạp chí Trachinotus ovatus Linnaeus; thuộc ngành Sinh học Nông nghiệp.

Đề cử Giải thưởng trẻ:

1. TS Bùi Minh Tuân (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) với công trình “Extratropical Forcing of Submonthly Variations of Rainfall in Vietnam” trên tạp chí Journal of Climate; thuộc ngành Các Khoa học trái đất và môi trường.

2. TS Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes” trên tạp chí Scientia Horticulturae; thuộc ngành Sinh học Nông nghiệp.

Dự kiến, Hội đồng giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4/2021. Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2021.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/4-de-cu-cua-giai-thuong-ta-quang-buu-nam-2021-724056.html