4 sư tử đực tấn công 1 con sư tử cái

Gốc
Điều hy hữu đã xảy ra trong đoạn clip dưới đây khi 4 con sư tử đực hợp sức tấn công 1 con sư tử cái. Tuy đã ra sức chống cự nhưng sư tử cái vẫn không để thoát khỏi vòng vây của đồng loại khác giới.

- Clip 4 sư tử đực tấn công 1 con sư tử cái. Nguồn: Tjokkie83.

Bảo Tuấn