4 tháng đầu năm 2021, TKV nộp ngân sách nhà nước 6.600 tỷ đồng

Gốc
Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong tháng 4-2021, nhịp độ sản xuất của tập đoàn được duy trì ổn định. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Cụ thể, trong tháng 4-2021, TKV đã sản xuất được 3,58 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,83 triệu tấn; sản xuất alumin và hydrat quy đổi đạt 113.000 tấn; sản xuất tinh quặng đồng 9.000 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện 850 triệu kWh...

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, toàn tập đoàn sản xuất được 13,62 triệu tấn than nguyên khai, đạt 35% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 13,89 triệu tấn. Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 38.610 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 12,7 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 6.600 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng 5-2021, tập đoàn sản xuất 3,3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,3 triệu tấn; bóc đất đá 18,8 triệu mét khối và đào 22.550m lò; sản xuất 117.000 tấn alumin, 8.800 tấn tinh quặng đồng, 970 tỷ kWh điện…

Phương Nhi

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/998142/4-thang-dau-nam-2021-tkv-nop-ngan-sach-nha-nuoc-6600-ty-dong