4 tháng đầu năm, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 545,9 triệu USD

Gốc
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam ra nước ngoài là 142,8 triệu USD, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

T. Anh

Nguồn Tài Chính http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-4-thang-dau-nam-dau-tu-cua-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-dat-5459-trieu-usd-333657.html