QĐND - Tổng cục Thống kê cho biết: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4-2014 của cả nước ước tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4%, cao hơn mức tăng 4,8% của cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng khá ở mức 7,4%, cao hơn nhiều mức tăng 5,5% của cùng kỳ năm 2013; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 9,6%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,4%; riêng ngành khai khoáng giảm 2%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2013 của một số địa phương như sau: TP Hồ Chí Minh tăng 5,2%; Đồng Nai tăng 7,4%; Bình Dương tăng 7,5%; Hà Nội tăng 3,8%; Hải Phòng tăng 11,7%; Bắc Ninh tăng 7,3%; Cần Thơ tăng 5%; Hải Dương tăng 6%; Đà Nẵng tăng 10,8%; Bà Rịa- Vũng Tàu tăng 0,6%; Quảng Nam tăng 9,9%; Quảng Ninh giảm 0,4%; Quảng Ngãi giảm 0,2%...

MINH NGUYỆT