4 vụ chìm tàu bi thảm

Gốc
Từ năm 2007 đến nay, khu vực TP HCM và vùng giáp ranh xảy 4 vụ chìm tàu đã cướp đi sinh mạng của 47 người.

Tin nóng

Tin mới