Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

40 hiệu trưởng THPT được đào tạo quản lý theo chuẩn châu Á

Các hiệu trưởng được đào tạo kỹ năng quản lý bộ môn chuyên môn, quản lý đào tạo, xây dựng môi trường thân thiện, nâng cao tính chủ động cho HS, mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2008/7/157447