Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

40 năm bức ảnh lịch sử của Che Guevara

Gốc

Thật đáng phục khi thế giới trải qua bao nhiêu biến động và thay đổi về kinh tế lẫn chính trị nhưng hình ảnh của nhà cách mạng Che Guevara vẫn sừng sững, chẳng những như một tượng đài trong lịch sử chính trị thế giới mà còn ở khía cạnh văn hóa.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2008/7/66920.cand