40 tỷ đồng phát triển cây ca cao

Gốc
Theo đề án phát triển cây ca cao vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt, nguồn vốn cho việc phát triển loại cây công nghiệp này ở Việt Nam dự kiến 40 tỷ đồng, để có khoảng 60.000 ha cây ca cao vào năm 2015.

Tin nóng

Tin mới