Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

43 suất học bổng đại học, sau đại học tại Cuba và Ukraine

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT- Năm học 2008- 2009, chính phủ Cuba cấp 23 suất học bổng đào tạo đại học; chính phủ Ukraine nhận đào tạo 30 lưu học sinh (trong đó có 15 chỉ tiêu đại học, 10 sau đại học, 5 thực tập sinh) cho Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118619&sub=74&top=41