Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

46 công trình, sản phẩm mới

Gốc

(NLĐ)- Tại đại hội CĐ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn lần 1 (2008-2013) vừa tổ chức, CĐ tổng công ty đặt ra nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng, cải tiến nội dung thi đua phù hợp với từng đơn vị, khơi gợi được sự chú ý, thôi thúc sự hăng say lao động, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề của người lao động...

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/213603.asp