49.000 tỷ đồng đầu tư xây nhà ở xã hội

Gốc
Bộ Xây dựng đã có tờ trình Chính phủ đề nghị phê duyệt Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2015...

Tin nóng

Tin mới