TTO - Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), tính đến thời điểm hiện tại đã có 5,4 tỉ USD của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư vào ngành dệt may.