ANTĐ - Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang vừa có văn bản trả lời chất vấn ĐBQH về tình trạng dự án “treo”, đất đai bỏ hoang.

Theo đó, kết quả kiểm tra cho thấy, có 5.828 tổ chức vi phạm với diện tích hơn 73.992 ha, trong đó có 1.945 tổ chức vi phạm với tổng diện tích vi phạm là 18.048,37 ha; có 21 tổ chức chính trị vi phạm với diện tích 308,24 ha; có 521 cơ quan Nhà nước vi phạm về đất với diện tích 2.480,47 ha; có 10 tổ chức vi phạm về đất với diện tích vi phạm 42,63 ha.

Cũng theo Bộ TN-MT, các tỉnh, thành phố đã xử lý 3.670 tổ chức (đạt 61,84%) với diện tích đất 14.323,2 ha, trong đó đã thu hồi 12.550, 4 ha, xử lý về quy hoạch, nghĩa vụ tài chính để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 1.353,99 ha, thu nộp ngân sách Nhà nước 98 tỷ đồng. Bộ TN-MT cũng khẳng định, sẽ rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án trên phạm vi cả nước để làm rõ tình trạng dự án “treo”, để đất hoang hóa gây bất bình trong dư luận.

Ngọc Khánh