5 công ty bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Gốc
ANTĐ - Theo tin từ Bộ TT&TT, có 5 công ty bị thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông vì các công ty này đã không triển khai trên thực tế nội dung quy định trong giấy phép viễn thông được cấp sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được giấy phép.

Bộ TT&TT vừa ký các quyết định (số 1876/QĐ-BTTT; 1891/QĐ-BTTT; 1892/QĐ-BTTT; 1893/QĐ-BTTT; 1894/QĐ-BTTT) về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của các công ty sau: Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h; Công ty cổ phần Thương mại Tin học và Viễn thông Sao Việt; Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ viễn thông Việt Nam; Công ty cổ phần Công nghệ cao Việt Nam; Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông FTS vì các công ty này đã không triển khai trên thực tế nội dung quy định trong giấy phép viễn thông được cấp sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được giấy phép.

H.Anh

Tin nóng

Tin mới