Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

5 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu

Gốc

(SGGP 12G).- Theo dự báo kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2008 có thể đạt được mục tiêu 61,2 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2007. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Công thương đưa ra 5 giải pháp gồm: Tăng giá trị xuất khẩu các mặt hàng truyền thống, mở rộng quy mô sản xuất với công nghệ thiết bị hiện đại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu mới bên cạnh việc khai thác có chiều sâu các thị trường xuất khẩu truyền thống, tăng nhanh nguồn thu ngoại tệ và giảm tỷ trọng nhập siêu.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/7/159508