Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

5 giải pháp xây dựng giai cấp công nhân

Báo Người Lao Động
Gốc

“Tổng LĐLĐ VN sẽ phối hợp với Chính phủ xây dựng và thực hiện chiến lược xây dựng GCCN gắn với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, cụ thể là phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, thực hiện chiến lược đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghề nghiệp; xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân (CN), đặc biệt là CN ở các KCN tập trung”

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/217658.asp