5 năm tới, Hải Phòng sẽ có 3 địa điểm trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Gốc
Đến năm 2025, Hải Phòng phấn đấu xây dựng phát triển khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên trở thành trung tâm du lịch quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 8/4, UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 của TP Hải Phòng.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Hải Phòng phấn đấu xây dựng phát triển khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên trở thành trung tâm du lịch quốc tế, Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, đón và phục vụ 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,7 triệu lượt khách quốc tế… Đến năm 2030, TP Hải Phòng sẽ phấn đấu đón và phục vụ 35 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,8 triệu lượt khách quốc tế, tạo 23-25 nghìn việc làm trực tiếp trong lĩnh vực du lịch.

Một góc Cát Bà. (Ảnh: Hồng Phong)

Kế hoạch nêu trên nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của TP Hải Phòng trong mối liên kết vùng và khu vực; huy động nguồn lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Bên cạnh đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố, quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và từng bước đưa Hải Phòng trở thành một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu đó, thành phố xác định nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai trong thời gian tới đó là phải tiếp tục đổi mới tư duy về phát triển du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch; huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật du lịch; phát triển sản phẩm đặc trưng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; bảo vệ tài nguyên và môi trường trong phát triển du lịch.

Minh Khang

Nguồn VTC News https://vtc.vn/5-nam-toi-hai-phong-se-co-3-dia-diem-tro-thanh-trung-tam-du-lich-quoc-te-ar605660.html