KTĐT - Theo đánh giá tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa II về thực hiện Nghị quyết 11/NĐ- CP, quận Long Biênđã tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách; Rà soát, cắt giảm, giãn tiến hộ các dự án đầu tư công; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm năng lượng; Tăng cường các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Kết quả, đến hết quý I, sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận giữ mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất đạt 305 tỷ đồng (tăng 15,2% so với cùng kỳ). Một số ngành, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao như: sản xuất hóa chất (tăng 117,3%), chế biến gỗ (tăng 18,9%), may mặc (tăng 20,4%). Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân, công ty cổ phần và công ty TNHH vẫn giữ mức tăng trưởng từ 15,2% đến 21%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng 22,7% so với cùng kỳ. Quận cũng tiến hành rà soát 92 phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn, từng bước đưa các phương án vào hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra. Thế Dương